Utylizacja E-Eko.pl

GIOŚ E0000040Z

Ochrona środowiska - Oferta

Z przykrością musimy Państwa poinformować iż z dniem 1 stycznia 2020 roku zaprzestaliśmy działalności w zakresie zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów elektrycznych oraz elektronicznych.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli.

Życzymy dalszych sukcesów na polu prywatnym i zawodowym.

KAŻDY podmiot gospodarczy ma przynajmniej jeden obowiązek dotyczący ochrony środowiska.


Jeżeli:

 • wytwarzasz odpady
 • wprowadzasz na rynek opakowania
 • posiadasz samochód służbowy
 • importujesz lub produkujesz sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • wprowadzasz ścieki do wód lub do gleby
 • wprowadzasz ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów
 • chcesz skonsultować lub nie wiesz, jakie obowiązki nakłada na ciebie prawo ochrony środowiska i ustawy pokrewne
 • twoja działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek lub rozładunek, napełnianie towarami niebezpiecznymi jesteś zobowiązany wyznaczyć doradcę DGSA

 

POTRZEBUJESZ DORADCY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA.

Zaproś nas na darmowy audyt środowiskowy!
Wspólnie ustalimy obowiązki dotyczące ochrony środowiska w Twojej firmie. Zapewniamy pełną dyskrecję.
Współpracując z nami:

 • zminimalizujesz ryzyko ponoszenia kar finansowych za działania naruszające przepisy w zakresie ochrony środowiska
 • zyskujesz spokój w zakresie konieczności monitorowania wchodzących
 • w życie przepisów dotyczących ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności, sporządzania raportów oraz wyliczania opłat
 • zyskujesz czas, który straciłbyś na załatwianie spraw urzędowych związanych z ochroną środowiska
 • obniżysz koszty funkcjonowania firmy poprzez działania mające na celu obniżenie opłaty produktowej oraz brak konieczności zatrudnienia specjalisty d.s. ochrony środowiska; a co za tym idzie eliminacja m.in. pozapłacowych kosztów pracy i związanych z zatrudnieniem obowiązków jak udzielanie urlopów, zwolnienia, szkolenia etc.
 • posiadasz gwarancję zachowania poufności przekazanych danych niezbędnych do obsługi doradczej związanej z ochroną środowiska


Oprócz w/w obowiązków wynikających z poszczególnych aktów prawnych, w ramach stałej obsługi z zakresu ochrony środowiska, oferujemy:

 • prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej
 • reprezentowanie zakładu w trakcie kontroli WIOŚ
 • korespondencję z WIOŚ - w tym nadzór i realizację zarządzeń pokontrolnych
 • regulowanie gospodarki odpadami poprzez tworzenie bazy odbiorców odpadów
 • wypełnianie formularzy GUS - z zakresu ochrony środowiska oraz innych druków, wynikających z potrzeby opracowań informacji o realizacjach działań w dziedzinie ochrony środowiska
 • identyfikację oraz bieżący nadzór nad rejestrem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.